Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Санхүүгийн тайлан, мэдээ

  |     |  
"Шивээ-Овоо"ХК-ийн 2015 оны I улирлын санхүүгийн тайлан
2015/05/07
   Тайлангийн төрөл:                                                          
1. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2015  оны I улирлын санхүүгийн тайлан
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн аудитын тайлан
2015/04/10
Тайлангийн төрөл:
1. 2014 оны жилийн эцсийн аудитын тайлан
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015/02/13
Тайлангийн төрөл:
1. 2014 оны 4 улирлын санхүүгийн тайлан
Цааш
  Тайлангийн төрөл:                                                          
1. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2014  оны III улирлын санхүүгийн тайлан
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2014 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн тайлан
2014/09/25

“Шивээ-Овоо”ХК-ийн 2014 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Цааш
Санхүүгийн тайлан
2014/07/20
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2014 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2013 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн аудит
2014/04/18

"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

Цааш