Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ус шүүрүүлэхийн мэдээ

  |     |  
Ус шүүрүүлэхийн 2018 оны 1-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ
2018/02/08
Ус шүүрүүлэхийн 2018 оны 1-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 онд нийт шавхан зайлуулсан усны мэдээ
2018/02/08
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны нийт шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 8-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ
2017/10/27
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 8-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 7-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ
2017/10/23
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 7-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 6-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ
2017/10/23
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 6-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 5-р сарын шахсан усны мэдээ
2017/06/27
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 5-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 4-р сарын шахсан усны мэдээ
2017/06/22
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 4-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 3-р сарын шахсан усны мэдээ
2017/06/22
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 3-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 02-р сарын шахсан усны мэдээ
2017/06/21
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 02-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ.
Цааш
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 01-р сарын шахсан усны мэдээ
2017/06/21
Ус шүүрүүлэхийн 2017 оны 01-р сарын шавхан зайлуулсан усны мэдээ
Цааш