Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн танилцуулга

  |     |  
“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТАНИЛЦУУЛГА
2015/04/23

Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхай нь Улаанбаатар хотоос зүүн урагшаа 265 километрт, Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын нутагт, далайн түвшинээс дээш 1,200 метрт оршдог.


1990 онд Эрчим хүч, уул уурхайн Үйлдвэр, геологийн яам Налайх дахь Уурхайн барилга трестийн харъяанд Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг байгуулах шийдвэр гаргажээ. 

1986-1988 онуудад Улсын төсвийн хөрөнгөөр Шивээ-Овоогийн нүүрсний ордод урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуул хийж 1989 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн Улсын нөөцийн комиссын 33-р тогтоолоор ордын геологийн нөөцийг нь тогтоосон байдаг. 

Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд нь нийт 29500.0 га талбайг хамардаг бөгөөд нийт 2708.7 сая тн нүүрсний нөөцтэй, 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж байна.
Үүнд: 

Ордын болон хэсгийн нэр

Талбайн хэмжээ, га

Нөөцийн хэмжээ, сая тн

Хайгуулын ажлын зэрэглэл

1.

Шинэ Усны хэсэг

4290.0

564.1

нарийвчилсан

2.

Өехийн цагааны хэсэг

17210.0

1147.9

урьдчилсан

3.

Ногоон тойромын хэсэг

8000.0

996.7

урьдчилсан

4.

Шивээ Овоогийн орд

29500.0

2708.7

 


Шивээ-Овоогийн ордын нүүрс нь Б-2 бүлгийн хүрэн нүүрсний ангилалд хамаарагдана. Орд нь нүүрсний нийт 8 давхаргатай бөгөөд одоогийн байдлаар I ба II давхаргаас олборлолт явагдаж байна. Нүүрсний I давхаргын зузаан 10.0 м, II давхаргын зузаан нь 7.0 м, нийт 17.0 м бөгөөд давхарга хоорондын үндсэн завсрын хөрсний зузаан 6.0 м-т хүрдэг боловч давхаргууд нь дотроо 0.2-4.0 м-ийн зузаан хөрсний үеүдтэй. 

1986-1988 оны хооронд явуулсан хайгуулын ажлын үед шинжилсэн нүүрсний шинжилгээний дүн, чанарын үзүүлэлтүүдийг дараах хүснэгтэд харуулав.

Чанарын үзүүлэлтүүд

Чийглэг, %

Үнслэг, %

Дэгдэмхий, %

,

Хүхэр,   %

Дулаан гаргах чадвар, ккал

Харгалзах утга

40.5

8.5

43.0


0.53

3030         12.5


1990 онд ЭХУУҮ-ийн Зураг төслийн институт Шивээ-Овоогийн ордыг түшиглэн жилд 500.0 мян.тн нүүрс олборлох уурхайн зураг төслийг боловсруулсан байна.

Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг барьж байгуулах бэлтгэл ажил үндсэндээ дуусч, 1991 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр анхны нүүрсээ борлуулж эхэлсэн. 

1995 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар тус уурхайг Төрийн өмч давамгайлсан “Шивээ-Овоо” ХК болгон зохион байгуулж, компанийн дүрмийн сангийн 90% нь төрийн өмчид үлдэж, 10% нь 3300 гаруй хувьцаа эзэмшигчдэд хувьчлагдсан байна.

Нүүрсний салбарыг хөгжүүлэх “Мастер төлөвлөгөө”-ний хүрээнд 1998 онд Япон улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр уурхайн техник, технологийг шинэчлэх төсөл хэрэгжиж эхэлсэн ба 2001 оны 9 дүгээр сар гэхэд тус уурхай жилдээ 4.6 сая м3 хөрс хуулж, 2.0 сая тн нүүрс олборлох хүчин чадалтай болсон байна. энэ төслийн хүрээнд нийт 67.6 сая ам.долларын зээлийг авч ашиглажээ.

Сүүлийн жилүүдэд уурхайн уулын ажлын/нүүрс олборлолт, борлуулалт, хөрс хуулалт/ хэмжээ тогтвортой нэмэгдэж нүүрсний дотоодын зах зээл дээр эзлэх байр суурь улам бүр бэхжиж байна. Тус компани 2012 оны статистикийн мэдээгээр Улсын дотоодын нүүрсний хэрэгцээний 30.0%, “ДЦС-4” ТӨХК-ийн хэрэгцээний 50.9%-ийг хангасан байна.

Компанийн сүүлийн 5 жилийн уулын ажлын үндсэн үзүүлэлтүүд

Уулын ажлын үндсэн үзүүлэлт

2011

2012 он

2013 он

2014 он

2015 он

2016  төл

1.

Нүүрс борлуулалт /мян.тн/

1,578.00

1,726.70

1,917.00

2,012.10

1,879.80

1,950.00

2.

Нүүрс олборлолт /мян.тн/

1,726.70

1,751.80

1,964.40

1,939.10

1,773.50

1,950.00

3.

Нийт хөрс хуулалт /мян.м3/

6,864.30

6,799.80

7,061.50

6,774.80

4,810.50

6,971.10

4.

Нийт уулын цул /мян.м3/

8,175.30

10,911.10

11,297.60

12,108.80

11,137.2

14,448,0

5.

Хөрс хуулалтын коэфф /м3/тн/

4.33

3.88

3.59

3.49

3.98

4.58

Уулын ажил явуулж эхэлсэнээс хойшхи 25 жилийн хугацаанд нийт 147.8 га талбай ашиглалтанд өртөж, 155.4 га талбайд гадаад овоолго, 68 га талбайд нөхөн дүүргэлт буюу техникийн нөхөн сэргээлт, 21,6 га талбайд 82,4 сая төгрөгийн зардлаар биологийн нөхөн сэргээлтийг хийжээ.


Компанийн сүүлийн 5 жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

2011 он

2012 он

2013 он

2014 он

2015 он

1.

Борлуулалтын орлого

мян.төг

24,653.7

27,640.6

32480.7

40620,4

41762,9

2.

Нийт зардал

мян.төг

27,057.5

31,875.0

35745.1

36472,3

41112,8

3.

Ашиг, зардал

мян.төг

-2,403.8

-4,234.4

-3264.3

2048,4

650,1

4.

Төсөвт төлөх тат.төлбөр

мян.төг

3,713.6

4,593.7

3494.3

6379,0

6383,4

5.

1 тн нүүрсний өртөг

төг

16,749.9

18,057.5

17985.5

19533,3

21551,0

6.

1м3 уулын цулын өртөг

төг

2,563.5

2,852.2

2945.0

3128,1

3426,4

7.

1 тн нүүрсний дундаж үнэ

төг

15,294.8

15,777.0

16488.1

17959,1

20772,6

8.

Борлуулалтын 1 төг-т ноогдох зардал

төг

1.10

1.14

1.09

1,12

0,93

Улсын төсөвт Говьсүмбэр аймгаас оруулж байгаа нийт төвлөрсөн төсвийн орлогын 83.7 % буюу 4,4 тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсвийн орлогын 61,0 хувь буюу 1557,1 сая төгрөг, аймгийн нийт төсвийн орлогын 75.5 %-ийг “Шивээ-Овоо” ХК дангаараа бүрдүүлж байна.


Одоо тус компани нь ТУЗ-ийн 9 гишүүн, 3 захирал, 6 хэлтэс, 3 алба, 1 охин компани, 8 хэсгийн бүтэц зохион байгууллалттай, 547 гаруй ажилтнуудтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ