Утас+976-7054-6570
И-Мэйлinfo@shivee-ovoo.mn
Оффис ажлын цагДаваа- Баасан 8.30 - 18.00
ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дотоод хяналт, шалгалт

  |     |  
Дотоод хяналт, шалгалтын журам
2019/02/07
"Шивээ-Овоо" ХК Дотоод хяналт, шалгалтын журам
Цааш
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Хяналтын албаны 2017 оны 1 дүгээр улирлын хяналт шалгалтын тойм мэдээлэл.
2017/04/04
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Хяналтын албаны 2017 оны 1 дүгээр улирлын хяналт шалгалтын тойм мэдээлэл. 
Цааш
Компанийн санхүүгийн анхан шатны баримтанд хийсэн шалгалтын тухай
2016/07/28

 Компанийн Санхүү эдийн засгийн хэлтэст 2016 оны 1-р улирлын санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэлт, өглөг авлагын тооцоо, хөрөнгийн хадгалалт зэрэгт төлөвлөгөөт шалгалтыг 05 сарын 30-наас 06-р сарын 08-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. 

  Удирдамжинд тусгагдсаны дагуу тус шалгалтын тайланг 2016 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн Захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулан тайлагнасан бөгөөд шалгалтаар нийт 6 зөрчил илэрсэн. Илэрсэн зөрчлийг арилгах, дахин давтан гаргахгүй байх талаар Санхүү эдийн засгийн хэлтэст мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллав.

Цааш
Худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын тухай
2016/06/20

2016 оны дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн хүрээнд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, гарсан алдааг засуулж, шалтгааныг тодруулж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах зорилгоор компанийн Худалдаа хангамжийн хэлтэст 2016 оны 1-р улирлын худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэлтэй холбоотой баримтуудад Хяналтын хэлтсийн санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн М. Мягмарсүрэн төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Цааш
Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийх 2016 оны ажлын төлөвлөгөө
2016/01/29

                

           Дэд Хөтөлбөрийн хүрээнд хийх 2016 оны ажлын төлөвлөгөө
Цааш
Шалгалтын илтгэх хуудас
2015/09/25

2015 оны 9-р сарын 1-4-ний өдрийг дуустал Хэлтсийн даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалтыг ХХ-ийн санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн М. Мягмарсүрэн хийж гүйцэтгэлээ.

Цааш
Шалгалтын илтгэх хуудас
2015/06/19

 Шивээ-овоо ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн хүрээнд компанийн худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг ХХ-ийн дарга Ц.Эрдэнэбатаар ахлуулан, санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн М. Мягмарсүрэн, техникийн хяналтын инженер Г. Наранбаатар нар хийж гүйцэтгэлээ. 

Цааш
2015 оны 1-р улирлын ХАБЭА-н III шатны үзлэгийн тайлан
2015/04/11
"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Хяналтын хэлтсээс зохион байгуулсан 2015 оны 1 дүгээр улирлын ХАБЭА-н III шатны үзлэгийн нэгдсэн тайлан танилцуулж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс татаж үзнэ үү.
 
Цааш
Дотоод хяналт, шалгалтын 2015 оны ажлын төлөвлөгөө
2015/02/09
Гүйцэтгэх захирлын 2013 оны 5-р сарын 06-ны өдрийн  А/43 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн албыг Хяналтын хэлтэс болгон бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг өөрчилсөн юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү.
Цааш